DTD

In een formal element declaration in de DTD wordt de naam of Generic Identifïer (GI) van een element vastgelegd, geven de mimimization rules aan of het element al dan niet afgebakend moet worden door een start- en een end-tag, en beschrijft een content model in welke context een element kan voorkomen.

Contributed by Wout. View changelog.