document

Een document kan dan gedefinieerd worden als het fysieke materiaal (meestal papier en inkt) waarop de configuratie van tekens is aangebracht die samen de tekst vormen.

Contributed by Wout. View changelog.