edition (digital)

De inhoud van een elektronische editie verschilt in weinig van die van een editie in hard-copy. Commentaar, apparaat en leestekst moeten ook in een elektronische editie te vinden zijn. Maar de inherente kwaliteit van de computer om met grote hoeveelheden data om te gaan, zorgt ervoor dat het apparaat niet meer selectief hoeft te zijn, en dat de problemen van de commentaar die meestal voortkomen uit de financiële onmogelijkheid om voor alle groepen lezers een aangepaste papieren editie te publiceren — “bieden we nu een commentaar voor een academisch publiek aan, of voor een leespubliek, of sluiten we een compromis” (wat altijd kwaliteitsverlies betekent) — verleden tijd zijn. Tegelijkertijd vervagen ook de concepten diplomatische editie, leeseditie en historisch-kritische editie. Dit zijn alleen nog maar output-resultaten van een volledige elektronische editie.

Contributed by Wout. View changelog.