element

Een tekst behoort volgens SGML tot een bepaald type. Dit type wordt bepaald door de samenstellende delen en hun structuur. De technische term voor een tekstuele eenheid die deel uitmaakt van die structuur is element.

Contributed by Wout. View changelog.