genetic criticism

In Frankrijk ligt de nadruk veeleer op het onderzoek naar de genese van literaire werken als vorm van literaire kritiek (critique génétique) dan als ondergeschikte discipline die enkel bestaansrecht zou hebben in functie van een editie.

Contributed by Wout. View changelog.