header

Een TEI-conform document onderscheidt zich van een gewoon SGML document door de aanwezigheid van een header die door de core tag sets wordt opgelegd. The TEI-header is de eerste poging om documentatie over een elektronische tekst in-file vast te leggen zodat het door dezelfde software behandeld kan worden die ook de tekst behandelt. De header moet metadata bevatten die van belang zijn voor o.a. bibliothecarissen die de elektronische tekst willen catalogiseren en voor wetenschappers die met het document willen werken. De header bestaat uit vier delen waarvan de eerste in elke header moet voorkomen en de drie andere delen optioneel zijn: [file description, encoding description, profile description,and revision description].

Contributed by Wout. View changelog.