SGML

Om de toegankelijkheid van de gedigitaliseerde documenten te garanderen, is het nodig ze op te slaan in een formaat dat door elk systeem gelezen kan worden. Een dergelijk formaat is SGML (Standard Generalized Markup Language), een metataal die het mogelijk maakt bepaalde opmaaktalen te definiëren, zoals TEI (Text Encoding Initiative). Daarmee kan de tekst beschreven en gecodeerd worden zodat er in een latere representatie bepaalde operaties op uitgevoerd kunnen worden.

Contributed by Caroline. View changelog.