TEI

Het TEI werd in 1987 gesticht met de specifieke opdracht om een standaardformaat te ontwikkelen voor de uitwisseling van machine-readable teksten en om specifieke aanbevelingen te doen voor de aanmaak en markup van elektronische teksten. Het werk van verschillende werkgroepen bestaan de uit experten uit bepaalde domeinen resulteerde in 1990 in de eerste versie van de Guidelines (PI voor “proposal one”): 280 A4-bladzijden.

(Vanhoutte 1998, 121-122)

Contributed by Caroline. View changelog.