tag set (base)

De base tag sets definiëren de structurele basiscomponenten van een document. Er is maar één keuze toegelaten, en momenteel heeft het TEI sets voor proza, poëzie, drama, getranscribeerde spraak, woordenboeken en terminologische databases.

Contributed by Caroline. View changelog.