work

Volgens G. Thomas Tanselle en andere editiewetenschappers, zoals Peter Shillingsburg, is een werk geen tastbaar object. Omdat taal geen tastbaar medium is, kan het werk zelf enkel opgeslagen worden door omzetting in een andere vorm. De vorm waarin de meeste modernistische werken zijn bewaard is papier en inkt. […] Ondanks de verschillen vertonen deze teksten toch ook overeenkomsten; die overeenkomsten suggereren dat het om eenzelfde werk gaat. Een werk is eveneens niet-materieel, maar slechts geïmpliceerd door de verscheidene teksten die de auteur heeft geproduceerd. Het werk is niet de som van zijn tekstuele vormen; het is ook niet de ultieme tekst die via kritisch editeren bereikt kan worden.

(Van Hulle 1998, 96-97)

Contributed by Caroline. View changelog.