HTML

Het WWW is gebaseerd op een serie protocollen en technieken waaronder HTML (HyperText Markup Language). HTML is de markup-taal die gebruikt wordt om websites te bouwen die door een browser zoals Mosaic, Internet Explorer of Netscape Navigator gelezen kunnen worden, en is specifiek layout-gericht. HTML is gedeclareerd als een SGML DTD, en is de meest gebruikte applicatie van SGML. Nieuwere versies van HTML tonen meer en meer pure SGML kenmerken, en XML (eXtensible Markup Language) die over enkele jaren dé norm op het WWW zal zijn, is nog meer op de SGML-norm gebaseerd en is dan ook een veel krachtiger taal dan HTML.

(Vanhoutte 1998, 120-121)

Contributed by Wout. View changelog.

The World Wide Web and HTML may have been invented by Tim Berners Lee (Berners-Lee and Fischetti, 1999, p. 29), but it was based on an old version of SGML used at CERN (Palmer, 2000). Apart from the addition of the anchor <a> tag in HTML, most of the structure of HTML was taken ultimately from the GML ‘Starter’ tag set (GML, 1991).

(Schmidt 2010, 339)

Contributed by Wout. View changelog.