markup (procedural)

Procedural. In many text-processing systems, presentational markup is replaced by procedural markup, which consists of commands indicating how text should be formatted. […] Procedural markup is characteristically associated with batch text formatters, such as nroff/troff and TEX. Word processors like WordStar, however, supplement their presentational editing commands with “dot commands.” For example, they use editing commands to center lines (Ctr1 – OC), but include markup in the files for user-specified page breaks (.pa).

Contributed by Jesse. View changelog.

Elke tekstverwerker werkt met een markup-formaat dat alleen geldt voor dat bepaalde programma. Die markup (of encoding) is procedureel: het documenteert hoe een bepaalde tekst er op het scherm of op papier moet uitzien (soort en grootte van de font, vet, onderlijnd, cursief, paginagrootte, marges…). Het is dus prescriptief. Wat ik intyp (de tekst) en de informatie over hoe ik zou willen dat de tekst er uitziet (de markup) vormt een eenheid in tekstverwerkers, wat meteen verklaart waarom het soms moeilijk is om teksten tussen tekstverwerkers uit te wisselen zonder verlies aan informatie of zonder conversieproblemen.

Contributed by Jesse. View changelog.